info@natur-boern.dk

+45 20868921

Pædagogik:

Et af de væsentligste kendetegn ved den pædagogik, der praktiseres i vores børnehuse er, at man først og fremmest lader børnene være børn, legende børn, og at vi lader dem blive i fantasien og ikke mindst i magien.
Det lille barn har fra 0-7 år brug for efterligning, og derfor vil man altid se vores pædagogiske personale lave meningsfulde hverdagsgøremål, dette for at barnet kan blive inspireret i sin leg. Dette kan være alt fra havearbejde, madlavning, syning, rengøring osv.
Alt dette gøres så vidt muligt i naturen, da denne har en stor betydning og en meget væsentlig rolle for vores pædagogik i hverdagen, ugentligt og hele året rundt. Børn hos os er ikke i tvivl om årstidernes skifte, særpræg og stemninger, da vi oplever og sanser den hver eneste dag både inde og ude.
Vi har en meget rytmisk hverdag, som er vigtig for det lille barn. Det giver barnet en indre tryghed at mærke en tydelig, daglig rytme, og denne indre tryghed er den første forudsætning for, at barnet kan suge verden til sig gennem den efterlignende leg frem til 7- års alderen.
Dagligdagen i børnehusene veksler mellem den frie leg og samling af børnene til fx. sangleg, eventyrfortælling, tegning, maling og forberedelse til årstidsfester. Alt dette foregår i en daglig rytme, hvor de samme ting sker i samme rækkefølge. Dette gør sig også gældende i lillegruppen.
Den frie leg er vigtig for os i børnehusene, da vi mener det aldrig har været vigtigere at børns liv og hverdag er fyldt med leg, fantasi og mulighed for at gå på opdagelse i naturen både på egen hånd uden nogen form for afbrydelser og ikke mindst sammen i et fællesskab. Hos os er den frie leg vigtig, da det er her barnet lærer en masse om sig selv og sin omverden. Det er her barnet skaber vigtige kompetencer, som skal bruges senere hen i livet. Husk ”barndommen genudsendes ikke”
Sangleg er hos os en af de vigtigste øjeblikke i hverdagen og noget vi udøver hver eneste dag. Det er her fællesskabet kommer i spil, og mødet menneske til menneske i mellem opleves. Alle børn bliver nævnt og ingen glemt – alle bliver set og inddraget. Barnet vil hos os gennem sangleg mestre det at opleve at man er en del af noget der er større end en selv. Sanglegen bliver altid tilpasset årstiden og der vil altid være sange med, som også passer til vores fantastiske årstidsfester.
Der er rigtig mange gode grunde til at synge meget med børnene, så det gør vi selvfølgelig, så tit vi kan, og det fylder meget i vores hverdag med børnene. Vi har stort set sange til en hver lejlighed såsom rydde-op-sang, tage-tøj-på-sang, måltidssange, nu-skal-vi-ud-at-lege-sang osv.

Årstidsfester

Årstidsfester
Årstidsfesterne fylder meget i begge vores børnehuse, og er både en del af den daglige og årlige rytme. Årstidsfesterne har rod i gamle traditioner og der ligger en stor tryghed i de årligt tilbagevendende fester, hvor barnet år for år vil opleve en genkendelighed og traditionerne omkring dette skaber en stor samhørighed i fællesskabet – både mellem børnene, men i særdeleshed også mellem børnene og de voksne. De voksne åbner op for en fest både med glæde og alvor og viderebringer de forskellige stemninger til børnene. Vi forbinder vores fester med årstidernes skiften og gamle traditioner, og har hele tiden forskellige stemninger i spil. Vores årstidsfester er et stort pædagogiksværktøj, da vi i hverdagen forbereder til fest. Fordi vi forbinder vores fester med årstidernes skiften, har vi hele tiden forskellige temaer at beskæftige os med i hverdagen, og intet er bedre til at gøre os nærværende end naturen.

Det er den forstående årstidsfest, der afgør hvilke stemninger, kreative aktiviteter, eventyr og sangleg, der er afgørende for hvad hverdagen fyldes med.
Alt dette kan man få en fornemmelse af, ved at læse om de forskellige årstidsfester her:
Høstfest
Festen ligger omkring august/september måned – og tiden op til – er et vidnesbyrd om vores taknemmelighed over naturens overflod af frugt, korn, bær og grøntsager, og vi forsøger at inkorporere alle elementerne i vores fest og i vores forberedelser op til. Vi tærsker korn, maler kornet og efterfølgende bager vi høstbrød af det malede mel. Vi laver vores eget smør og både brød og smør nyder vi til vores store høstfest, ved det fint oppyntede langbord.
Alle børn og voksne kommer til festen i fint bondetøj, så børnehuset vrimler af små bondemænd og bondekoner. Alle børn kommer på dagen med en lille kurv med årstidens grønt og frugt og i løbet af dagen bliver det forvandlet til figurer til vores smukke høsteventyr.
Sankt Michaelsfesten
Festen falder så tæt på Michaelsdag d. 29. september som muligt. Slutningen af september er tiden hvor vi langsomt går mørket i møde, og det tidspunkt hvor vi står lige mellem lyset og mørket. Det er her Sankt Michael med sit sværd kommer i spil – parat til at hjælpe mennesket i kampen mod det onde (mørket) og bekæmpe dragen, som er det onde i os selv. Dette er voksenudgaven af fortællingen, men i børnehusene symboliseres dette ved at børnene bliver slået til ridder, har lavet vores eget sværd og drikker drageblod. De er denne dag meget modige riddere.
Lanternefesten
Festen afholdes så tæt på Mortens aften som muligt. Denne aften inviterer vi alle fra storgruppen og deres forældre til dukketeater og en gåtur med børnenes lanterner i skoven efterfulgt af suppe hjemme i børnehuset. Nu hvor dagene er blevet kortere, og lyset er ved at forlade os, må vi tænde vort eget lille lys – både i det indre og i det ydre.
Ude i skoven møder vi Morten vægter, hvis vi er rigtig heldige. Morten er ham der passer på skoven og dyrene om natten. Morten kommer og hilser på os mens vi alle står og lyser med vores smukke hjemmelavet lanterne, som børnene har lavet. Morten vægter er så glad for at børnene passer godt på skoven og dyrene om dagen, og derfor har Morten småkager med fra sin søde kone.
Det er en meget hyggelig og stemningsfyldt aften – og for nogle lidt farligt og vildt at være i børnehuset, når det er helt mørkt.
Adventspiral
Overordnet set symboliserer festen lyset i mørket – vi går ind i mørket og henter kraften og lyset, som skal hjælpe os igennem den mørke tid. Denne fest ligger så tæt på første søndag i advent. På selve dagen er et rum pyntet med en stor granspiral på gulvet oplyst med et kæmpe lys inde i midten. Alle børn og voksne sætter sig i en cirkel uden om spiralen og iagttager forventningsfuldt, hvad der nu skal ske. Herefter begynder vi at synge, og hvert enkelt barn føres efter tur ind i spiralen for at tænde sit lys. Barnet får udleveret et rødt æble med lys i og går selv – eller med hjælp fra en voksen (afhængigt af barnets alder, mod og formåen) – på stien i granspiralen og ind i midten, hvor det store lys står og lyser. Barnet tænder sit eget lys med flammen fra det store lys og går ud af spiralen og sætter sit lys på den første plads. Det næste barn sætter sit lys på den næste plads og så fremdeles. Til sidst er hele granspiralen oplyst med børnenes lys hele vejen fra midten og ud til kanten, og alle har fået forplantet en stemning af inderlighed i sig. Herefter sidder vi stille i det stemningsfulde mørke og synger.
Krybbespil og juleafslutning
Hver dag i december måned spiller vi krybbespil i storgruppen som er erstattet af det daglige eventyr. Alle børn kommer alle roller igennem, og ugen op til juleafslutningen bliver rollerne fordelt. Til juleafslutningen er alle forældre inviteret, og der bliver vist krybbespil og jule-hygget i hver gruppe, og hvor vi til sidst ønsker hinanden glædelig jul.
Helligtrekonger
Efter nytår, ca. d. 6. januar, spiller vi Helligtrekongersspil, som er en videreudvikling af krybbespillet. Her tændes det særlige Helligtrekongerslys, som markerer julens endelige afslutning – dagen, hvor de hellige tre konger ankom med gaver til Jesusbarnet.
Fastelavn
Vi pynter og forvandler børnehuset, så der bliver skabt ramme om temaet for årets fastelavnsfest, som fx kan være “dyrene i skoven”, “fest på slottet”, “under vandet”, “cirkus” eller lignende. Alle i børnehuset inviteres med til fest, som udfolder sig i et meget stemningsfuldt univers, hvor alt passer til årets tema. Alle tre grupper kommer alle ind i det oppyntede rum, hvor der af personalet er lagt op til leg ud fra årets tema.
Al udklædning til festen er afstemt i forhold til temaet, som hvert år fastlægges af personalet. Vi opfordrer til, at forældrene respekterer temaet, så stemningen bliver så intens som muligt.
Spirefest
Tekst kommer snart :-)
Påskefest
Vi holder vores påskefest om fredagen inden påskeferien. Dagen før festen laver hver gruppe reder af grene og halm. Rederne er til påskeharen og lægges på nøje udvalgte steder i skoven og fylder den med dejlige grøntsager; så håber vi på, at påskeharen kommer forbi og kvitterer med dejlige farvede hønseæg. På dagen ankommer børnene forventningsfulde for at se, om påskeharen har været på besøg. Vi kigger sammen i rederne og ser til vores overraskelse, at grønsagerne er væk, og at der nu ligger malede/pyntede hønseæg i stedet for. Alle æggene bliver samlet ind i en kurv, og vi går over til en lille bakke i skoven for at trille med æggene. Alle børnene sidder på toppen af bakken med deres malede hønseæg, og de triller det ned for at ramme chokoladeæg. Hvert barn får 3-5 små chokoladeæg. Når vi er færdige med at trille æg på bakken, går alle ind for at spise ved det smukt dækkede påskebord. Der er pyntet op med karse, æg og hjemmebagt brød. Børnene får deres kyllinger og påskehaver med hjem efter festen.
Majfesten
Omkring 1. maj fejre vi forårets kommen og pynter vores majstang med smukke silkebånd i alverdens farver. Af og til inviterer vi også forældrene til denne smukke forårsfest. I fællesskab danser vi rundt om majstangen, imens hvert barn holder i et silkebånd og mens vi synger de livlige majsange. Silkebåndende bliver snoet mere og mere om stangen, og til sidst kan alle give slip og springe ud i foråret. Majstangen står altid i nogle dage og pynter og minder os om forårets kommen, hvilket især ses på bøgetræerne.
Pinsefest
Pinsefesten holder vi fredagen før pinse. Festen står i lysets, lethedens og vingernes tegn og den hvide farve står i centrum. I tiden op til festen har børn og voksne filtet eller foldet en lille fin fugl til hvert barn og snittet pinde til “håndtaget”. På selve festdagen er alle børn og voksne iført hvidt tøj. Vi dækker et fint bord med hvid dug og pynter bordet med hvide blomster, og vi nyder festmåltidet bestående af alverdens hvide mad. Efter frokosten tænder vi et lys for hvert barn og får fortalt pinseeventyr. Til sidst flyver vi med de pinsefugle, som vi selv har lavet og synger de livlige pinsesange, der har fuglen som tema. Ydermere blæser vi smukke sæbebobler rundt i haven. Når dagen er slut, får hvert barn sin egen pinsefugl med hjem.
Sommerfesten
Alle forældre inviteres til denne festlige dag i slutningen af juni, hvor vi fejrer sommerens komme; festen står i blomsternes tegn! Vi mødes på den store græsplæne, hvor vi danner en stor kreds og påbegynder vores fælles sangleg. Hvert barns forældre har lavet en blomsterkrans, som deres barn får på hovedet til sanglegen. Når alle har fået deres krans på hovedet og vi har afsluttet sanglegen, anretter vi en stor buffet på græsplænen, som alle forældre bidrager til med frugt eller hjemmebag. Vi afslutter dagen med bål og sang, og alle ønskes en god sommer.

Mød vores daglige leder

Linda Storgaard
Daglig leder og leder af naturbørn

Søde ord fra forældrene

To Top ↑