info@natur-boern.dk

+45 20868921

Takster & Tilskud

Barn under 3 år
3735 kr.
  • Der betales hver måned forud, og der betales for alle årets 12 måneder.
  • Priserne er for en plads inklusiv økologisk mad, frugt, hjemmebag, bleer m.m.
Barn over 3 år*
2425 kr.
  • *Gælder fra og med den måned de fylder 3 år
  • Der betales hver måned forud, og der betales for alle årets 12 måneder.
  • Priserne er for en plads inklusiv økologisk mad, frugt, hjemmebag, bleer m.m.
Søskende-tilskud
___
  • Søskende har fortrinsret, men man bliver tilbudt en plads når den er ledig og ikke nødvendigvis først når man skal bruge den. Accepterer man pladsen, må man betale det fulde beløb til man starter, ellers bliver pladsen givet til et barn på ventelisten. Dvs. vi kan ikke holde pladser tomme fordi man havde tænkt sig en anden startdato, heller ikke til søskende. Vi er nødt til at have alle pladser besat for driftens skyld.
ØKONOMISK FRIPLADS
___
  • Man kan ansøge kommunen om økonomisk friplads.

Betaling

-Den første i måneden betaler man pladsens pris. Betalingsfristen bedes overholdt.

Vores kontonummer er: Merkur Bank reg. nr.: 8401 kontonr.: 0004283505

OPSIGELSES-VARSEL: Løbende måned + 1 måned.


Opskrivning

Ønsker du dit barn opskrevet?

Kontakt os på info@natur-boern.dk eller ring til 20 86 89 21
To Top ↑